1. th
  2. th
  3. zh-hans
  4. ko
  5. pt
  6. Dutch Flag
  7. German Summary
  8. Swedish Bangkok
Home » KIS International School in Bangkok: Swedish

KIS International School in Bangkok: Swedish

KIS's vy är att Inspirera individer!


Individuen inspirieren – KIS’ Zukunftsvision
Gemenskapen av KIS internationella skola i Bankok riktar sig
mot att inspirera studenter att utmana sig själva att bli bättre
människor, som i sin tur blir inspirerande personer som kan
hjälpa världen att bli en bättre plats.

Skolan grundades 1998 som en av de första fulla OB skolor i
Thailand som ger chans till Internationellt Baccalaureate (IB)
Primary Years Programme (PYP), IB Middle Years Programme
(MYP) och IB Diploma Programme (DP).

Som en medel stor skola med ca 650 elever från 47 olika länder
är KIS omgivning en av skolans största styrkor. Elever och
deras föräldrar känner sig till ro och utvecklar en typ av stolthet
för deras skola. KIS's "mindre delar" innebär att det finns mer
rum för var och en av eleverna och öppenhet för deras kreativa
och progressiva idéer.

Elever på KIS har en positiv attityd mot att vilja lära sig
samtidigt som de uppmuntras och utvecklas tillsammans med
ett team av Livfulla, högt kvalificerade, IB tränade, stödjande
och mest av allt, exceptionella lärare. Skolan stödjer lärandet av
många språk med 10-20 olika språk man kan lära sig på KIS
när som helst.

Programmen är väl balanserade och uppmuntrar inte bara våra
elever till en världs bild i mänsklighet, språk, matematik, konst,
teknologi och vetenskap utan fokuserar också på att bidra till
gemenskapen. Det breda utbudet av fritidsintressen tillåter
elever att vidareutveckla deras intressen och färdigheter utanför
klassrummet. Aktiviteter så som bild och konst, teknologi och

robotik, dataspel, dans, tävlingsinriktade sporter, icke
tävlingsriktade sporter, ledarskapsprogram, modeller för förenta
nationerna och entreprenör aktiviteter.

Akademiska resultat är starka, med diplom som utgör
konsekventa och i genomsnitt höga godkända betyg som i sin
tur har banat vägen för före detta KIS elever till att komma in i
topp universitet över hela världen.

De gröna, vida området kring skolan har utmärkta faciliteter
med vakter vid var ingång och ligger precis bredvid stadens
centrum vilket utgör en härlig omgivelse undan för oljud och
förorening samtidigt som man smidigt kan ta sig till centrala
Bankok och förorterna.
Skolans Läroplan

Läroplanen på KIS följer den internationella Baccalaureate
programmet. IB riktar sig mot en välbalanserande internationell
utbildning som kommer hjälpa elever att tänka internationellt
och bli framgångsrika akademiskt i livet.

Den Internationella Baccalaureate Organisationen (IBO) är en
icke kommersiell pedagogisk fundament som startades av
talangfulla och framtidstänkande team av internationella
akademier i Europa. 1968 tog IBO fram en rigorös internationell
läroplan för familjer som flyttade runt i världen, så som
diplomater, militär familjer och familjer som är bosatta
utomlands med multinationella företag. IB's läroplan undervisas
i över 4.600 skolor och i över 146 länder. IB programmet är
självständigt från nationella läroplan och regeringar. Det ger
elever chans att utvecklas inom en läroplan som ger konsistens
och kontinuitet. Det är framtaget för att ge elever stöd att nå
deras potential och att det inte påverkas av politik och
förändringar i regeringen.

KIS akademiska faciliteter är exceptionellt skickliga på att
undervisa alla IB program tack vare deras utbildning,
fortbildning och utveckling. Förutom deras lärarexamen och
deras IB kvalificering har många av våra lärare ytligare en IB
placering så som Studiegrupp ledare (undervisare andra lärare
att bli IB lärare.), Global studiegrupp utvärderare (Utvärderar de
undervisningspassen.) , Globala granskare (Skriver prov för IB
elever.), MYP läroplan utvecklings team medlem (medlem av en
grupp som recenserar och utvecklar MYP.) PYP auktoriserare
(Besöker kandidater till IB skolor och beslutar om de kvalificerar
till att bli en IB skola) och PYP team ledare (ledaren av PYP
auktoriserare). Dessutom har Sally Holloway, rektor på KIS, en
position som global IB syrelseordförande. Skolan engagerar sig
också i utvecklingen kring IB's läroplan och agerar frekvent som
en förare för nya idéer inom IB. Professionell utveckling är en
pågående process för personalen på KIS.

lågstadieprogrammet (primary years program (IB PYP))
På KIS, följer elever från årskurs 1 - 5 PYP och alla lärare är
speciellt tränade att representera denna grupp av ålder. Elever
kan börja på KIS redan vid 3 års ålder. Vi välkomnar unga
elever till våran tidigt års center, där de lär sig genom lek i en
omtänksam omgivning som stimulerar deras egenskaper och
deras sätt att ställa frågor vilket leder till roligt inlärande!

PYP, som lärs ut till barn i åldrarna 3-11 (tidig årskurs 1 till
årskurs 5), är utvecklat för att hjälpa barn att förstå deras roll i
en internationellt bunden värld där kunskap utvecklas med
jämna mellanrum. PYP hjälper elever att koppla det de lär sig
med världen utanför och uppmuntrar eleverna till att förstå hur
olika delar av kunskap knyts ihop.

PYP förbereder också elever att vara aktiva deltagare genom
denna livslånga resan av lärdom. Elever antar sig områden
inom en struktur av 6 ämnen. Dessa ämnen har en global
betydelse och är relevant till eleven då det ger alla eleverna
möjlighet att identifiera sig vart de än bor. Dessa Ämnen är
tvära, vilket betyder att de korsar olika ämnen. Detta ger det
Elver möjlighet att utveckla högre förståelse kring andra ämnen
utöver de ämnen som enbart ges i ämnesområdet.

Programmet undervisar mer än bara kunskap. Elever utvecklar
också begrepp, skicklighet och inställning. Det hjälper elever att
alltid vilja lära sig och bli framgångsrika både i klassrummet och
utanför. Efter att man gått ut PYP programmet kommer eleven
ha en stark grund där de kan tillämpa sin kunskap inte bara i
klassrummet utan också i världen utanför.

högstadieprogrammet (The Middle Years Programme (IB
MYP)

IB högstadieprogram, för elever 11-16 år (årskurs 6-10) är en 5
årig utbildning som är en naturlig framfart från IB's PYP och
idealisk föregångare till IB's diplom program. MYP uppmuntrar
ytligare elever till att förstå koncept och kunna applicera den
kunskapen både i och utanför klassrummet.


Akademiskt utmanande, mångfaldig i ämnen och betoning på
prestation, MYP stödjer elever till att bli kritiskt och reflektiva
tänkare. Programmet består av 8 ämnesområden. (Språk och
literaturspråksförvärv, Individer och samhället, design,
kroppslig och hälsovetande). Ämnarna är undervisade genom
att fokusera på ett koncept (att se den större bilden) och
fokusera på ett globalt innehåll. Detta förenar elevers tänkande
till den riktiga världen och de globala frågor som finns. Elever
får sedan reflektera och agera i deras lärande.

MYP avslutas med ett personligt projekt arbete, som eleven
själv väljer med vägledning från läraren. Detta blir deras sätt att
kunna demonstrera förståelse och färdigheter de lärt sig genom
utbildningens gång. Efter man har avklarat MYP är eleven
emotionellt utrustad akademiskt till att bli en respektfull individ
av samhället på en lokal, nationell och internationell nivå.
Resultat visar att elever som följer MYP programmet är mer
framgångrika i IB studier (diploma) (se Högstadieprogram,
förbered elever inför universitetet 2000 talet, IBO 2010)

DIPLOMA PROGRAMME (IB DP)
IB Diploma (DP), för elever i åldrarna 16-19 (årskurs 11 - 12),
ger elever de verktyg de behöver för fortsatta studier vid
Universitet. Över hela världen är programmet välkänt och
accepterat som antagningskrav. Många universitet föredrar
slutbetyg från IB skolor och i vissa länder som USA kan
universitet ge merit poäng för första års studenter om viss nivå i
betyget nåddes.

Designad att vara både akademiskt utmanande medans det
också är balanserat och reflekterande. DP uppskattar elever till
att bli kritiska tänkare med en känsla av internationellt
sinneslag, som i sin tur kan tillämpas på vidareutbildning eller
som skall kunna ta en ansvarig roll i den allt mer
sammanhängande globaliserade världen.


Normalt ges utbildningen under två år där DP elever läser sex
olika kurser på högre eller normal nivå. Kurserna omfattar
språk, sociala studier, experimentell vetenskap och mattematik,
som garanterar en vid distribution av lärande och färdigheter,
med en tilläggskurs från konst gruppen eller basämnena.

Utbildningen som körs med samtliga sex huvud kurser så
fastställer DP också tre kärnkrav för en utökad uppsats,
kunskapsteori och CAS (kreativitet, handling och service) som
vanligtvis sker utanför klassrummet. Den utökade uppsatsen är
till för att vidga utbildningserfarenheten och samtidigt ge elever
en utmaning att använda sig av deras kunskap och förståelse
kring olika situationer. Den förlängda uppsatsen är en 4000
ords uppsats med ett eget valt ämne. Det främjar självständig
forskningsfärdigheter genom att utmana elever at åta sig en
fördjupad förståelse kring de ämne de studerar.
Vetenskapsteori, som namnet antyder på, uppmuntrar elever att
ifrågasätta och bekräfta naturen av kunskap. Detta inkluderar
att bedöma olika typer av kunskap (Uppfattning, känslor, språk
och skäl) utöver de olika typerna av kunskaper (vetenskap,
konst, matematik och historia).


CAS kräver att elever aktivt lär sig från erfarenheter genom att
placera sig själv utanför klassrummet och ta sig ann en rad
olika utmaningar och uppgifter. Exempel av KIS CAS aktiviteter
inkluderar elevmagasin, en grupp som hjälper till på ett dag
center för missgynnande barn, en grupp bekymrade över
omsorgen av soi (herrlösa) katter och hundar, en drama klubb
och salsa klass och dessutom en rolig sportig grupp som
inkluderar ultimat frisbee och basketboll. Under CAS tak kan
elever kombinera alla tre komponenter eller göra aktiviteter
relaterade till var och en separat.


Vare sig det gäller att gå in i arbetslivet eller fortsätta studier på
högre nivå är DP utformad till att förbereda elever att välja
karriärs inriktning själva genom en omgivning och atmosfär som
uppmuntrar vuxet tänkande.

För att hjälpa till med övergången till omvärlden har KIS
faciliteter en fulltidsanställd elevrådgivare plus en
Universitetskoordinator / DP-rådgivare.

Ackreditering

KIS är fullt befogad av den internationella Baccaulaureate (IB)
att erbjuda Lågstadieprogrammet (Primary Years Programme)
för barn mellan 3-11 år, Mellanstadieprogrammet (Middle
Years Programme) för barn mellan 11-16 år och det välkända
IB diploma programmet för elever 16-19 år.

Våran skola är också ackrediterat av rådet för internationella
skolor (Council of international schools, CIS). Lokalt är vi
licensierade av det thailändska ministeriet av utbildning och är
en aktiv medlem av International Schools Association of
Thailand (ISAT).

Var vänlig och mejla oss på admissions@kis.ac.th för mer
information.